Alle citaten


 

"Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst" 

Toon Hermans

 

 

"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal" 

Albert Einstein

 


 

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven" 

Albert Einstein

 

 

"De beste manier om de gevallenen te herdenken is datgene te doen waarvoor zij gestorven zijn" 

Godfried Bomans

 


 

"Waar liefde is, is leven" 

Mahatma Gandhi

 

 

"Gelukkig worden begint met de vraag: wat houdt mij tegen?" 

Boeddha

  

"Iedereen komt je te hulp, behalve als je in moeilijkheden zit" 

Gerard Reve

 

 

"Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden" 

Godfried Bomans

 


 

"Er is geen groter verdriet dan zich, in dagen van ellende, de tijden te herinneren toen men gelukkig was"

Dante Alighieri

 

 

"In het midden van de moeilijkheid ligt de kans" 

Albert Einstein

 


 

"Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet" 

Toon Hermans

 

 

"Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet" 

Mahatma Gandhi

  

"Zet je hoofd uit, relax en ga met de stroming mee."

John Lennon

 

 

"De mens wordt vaak wat hij denkt te zijn"

Mahatma Gandhi

 


 

"Het enige echte falen in het leven is niet trouw te zijn aan de beste versie van jezelf" 

Boeddha

 

 

"Een goed besteed leven duurt lang genoeg"

Da Vinci

 


 

"Het ware bezit van de mens wordt gevormd door zijn herinneringen. In niets anders is hij rijk, in niets anders is hij arm" 

Alexander Smith

 

 

"Onmogelijk is een woord dat je alleen tegenkomt in het woordenboek van idioten" 

Napoleon Bonaparte

  

"Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan"

Multatuli

 

 

"Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt"

Aldous Huxley

 


 

"Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken"

Goethe

 

 

"Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen bent" 

Boeddha

 


 

"Afscheid betekent de geboorte van de herinnering"

Dali

 

 

"Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed"

Boeddha

  

"Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt" 

Augustinus

 

 

"Slechts wie kan opbouwen, mag vernielen"

Mahatma Gandhi

 


 

"Elke grote droom begint met een dromer. Vergeet nooit dat iedereen de kracht, het geduld en de hartstocht in zich heeft om naar de hemel te reiken en de wereld te veranderen"

Harriet Tubman

 

 

"De sleutel naar een gelukkig leven is een omgeving waar je je vrij voelt om de keuze te maken die goed voelt, in plaats van te kiezen voor de keuze die wordt opgelegd"

Deepak Chopra

 


 

"Als het leven mij iets geleerd heeft, dan is het dat elk heimwee naar het verleden de blik in het heden slechts verduistert"

Godfried Bomans

 

 

"Het komt er niet op aan hoe een mens sterft, maar hoe hij leeft"

Samuel Johnson

  

"Geluk is nodig voor het lichaam, verdriet ontwikkelt onze geestelijke kracht"

Marcel Proust

 

 

"Te snel komt even laat aan als te traag"

William Shakespeare

 


 

"Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen"

Jean de Boisson

 

 

"Fouten zijn vaak de beste leermeesters"

James Antony Froude

 


 

"De geschiedenis van een mens is zijn karakter."

Goethe

 

 

"Slaap is de beste meditatie"

Dalai Lama

  

"Je kan veel winnen als je van je verlies leert"

Michelangelo

 

 

"Wij wantrouwen ons hart te veel en ons hoofd niet genoeg"

Joseph Roux

 


 

"Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn."

Arthur Schopenhauer

 

 

"Je moet het leven beschouwen als een wedstrijd die je kunt winnen of verliezen"

Simone de Beauvoir

 


 

"Pas op je dertigste begin je te wennen aan jezelf"

Karel Appel

 

 

"Wie lang twijfelt, kiest niet altijd het beste"

Goethe

  

"Het leven is een voortdurend afscheid nemen"

Elise von Heyking

 

 

"Het geluk komt slechts van één kant, het ongeluk van alle kanten"

Joseph Roux

 


 

"Als je diep van binnen weet wat je waard bent en er helemaal voor gáát – je niet terugtrekt en niet opgeeft – dan zul je heel wat mensen verbazen"

Bob Dylan

 

 

"De dagen zijn misschien gelijk voor een klok, maar niet voor een mens"

Marcel Proust

 


 

"Korte brieven en lange vriendschappen, is mijn leus"

Voltaire

 

 

"Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg"

Dalai Lama

  

"Er zijn weliswaar niet veel mensen die gevonden hebben wat zij zochten, maar de meeste geloven, dat zij zochten wat ze gevonden hebben"

Hans Krailsheimer

 

 

"Wanneer je denkt dat je alles al verloren hebt, ontdek je dat er altijd nog meer is wat je kunt verliezen"

Bob Dylan

 


 

"De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven"

Augustinus

 

 

"De bezige bij heeft geen tijd voor verdriet"

William Blake

 


 

"Is niet alles illusie en is illusie niet alles?"

Marcellus Emants

 

 

"Niemand is vrij, zelfs de vogels zijn geketend aan de hemel"

Bob Dylan

  

"Te midden van chaos en beweging, behoudt de rust en kalmte in jezelf"

Deepak Chopra

 

 

"Als je niet kunt wat je zou willen, dan moet je willen wat je kunt"

Leonardo da Vinci

 


 

"Geen enkele oplossing zal gevonden worden als je in drie verschillende richtingen rent"

Deepak Chopra

 

 

"Geluk is verdriet dat even uitrust"

Brigitte Bardot

 


 

"Werk is het mooiste wat er is, laten we dus zorgen dat we iets voor de volgende dag overlaten"

Don Herold

 

 

"Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen"

Boeddha

  

"De werkelijke held is degene die zijn eigen woede en haat overwint"

Dalai Lama

 

 

"Het is wijzer niets te zoeken, maar te nemen wat je krijgen kunt"

Willem Elsschot

 


 

"Hoe gelukkig zou menigeen leven, als hij zich om andermans zaken even weinig bekommerde als om zijn eigen zaken"

Georg Christoph Lichtenberg

 

 

"Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft de nabijheid van anderen nodig"

Dalai Lama

 


 

"Welke mens kan de gevolgen van zijn daden overzien?"

Simone de Beauvoir

 

 

"Discipline is het sterkste wapen om vrijheid mee te veroveren"

Nelson Mandela

  

"Geluk is pas zichtbaar, als het voorbij is"

Godfried Bomans

 

 

"Mijn opa zei altijd: Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger"

Toon Hermans

 


 

"Winnaars hebben ook littekens"

Johnny Cash

 

 

"De ideale echtgenoot is een onbevestigd gerucht"

Brigitte Bardot

 


 

"Een groot deel van `s mensen levensweg bestaat uit zijpaden"

Gerard Reve

 

 

"Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen"

Toon Hermans

  

"Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid"

Boeddha

 

 

"De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar"

Augustinus

 


 

"Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt"

John Lennon

 

 

"Waar de belangstelling verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering"

Goethe

 


 

"Uiteindelijk doen deze dingen er het meeste toe: Hoe goed had je lief? Hoezeer had je lief? Hoe volledig heb je geleerd los te laten"

Boeddha

 

 

"Besef dat de wortel van je eigen geluk en welzijn ligt in een vredige en getemde geest"

Dalai Lama

 


 

"Je kan het goede nooit op een slechte manier doen"

Abraham Lincoln

 

 

"De beste manier om je toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren"

Boeddha